Naprawy komputerów stacjonarnych

– Reinstalacje i konfiguracje systemów Windows
– Aktualizacje systemów
– Wdrażanie nowego oprogramowania
– Usuwanie wirusów
– Konfiguracja sieci
– Instalacje sterowników
– Konfiguracja drukarek LAN/Wi-Fi
– Odzyskiwanie danych
– Archiwizacja danych
– Regeneracja układów chłodzenia
– Wymiana zasilaczy
– Modernizacja jednostek

Naprawy laptopów

– Reinstalacje i konfiguracje systemów Windows
– aktualizacje systemów
– wdrażanie nowego oprogramowania
– usuwanie wirusów
– konfiguracja sieci
– Wymiana matryc, taśm
– Wymiana klawiatur
– instalacje sterowników
– odzyskiwanie danych
– archiwizacja danych
– Czyszczenie układów chłodzenia
– Wymiana zawiasów matrycy
– Wymiana obudowy laptopa